Škola vnútornej alchýmie

Komplexný systém výučby klasickej čínskej medicíny

Škola vnútornej alchýmie

Rovnováha

O čom je naše štúdium?

Základné oboznámenie so štúdiom

Rovnováha, spôsob života, nová lepšia cesta za poznaním. Dnes často žijeme podľa určitých pravidiel a noriem, sme zvyknutí na určitý typ odpovedí a s neustále zvyšujúcim sa zhonom okolo nás musíme čeliť aj rýchlym zmenám našich duševných stavov. Vnútornú alchýmiu síce nemožno hmatateľne uchopiť, možno ju však veľmi intenzívne vnímať. Pre ľudí zaujímajúcich sa o vnútornú alchýmiu, ich vnútorný pokrok a zmenu, sme si pripravili našu internú školu s akreditovanými lektormi, materiály na stiahnutie či videá a blogy, ktoré budú pre váš život veľkým prínosom.

Škola vnútornej alchýmie

Máte záujem o štúdium?

Máte záujem o štúdium?

Je určené pre všetkých – pre laikov, ktorí chcú pomôcť sebe a svojej rodine a aj pre terapeutov.

Trvanie, miesto a spôsob výučby

Je určené pre všetkých – pre laikov, ktorí chcú pomôcť sebe a svojej rodine a aj pre terapeutov.

Trvanie, miesto a spôsob výučby

CESTA

poznanie

Pre koho je škola určená?

Zameranie našej školy

Nemusíte byť ani terapeut ani profesionál. Naša škola je pre všetkých – pre širokú verejnosť (laikov) aj pre terapeutov. Ponúkame informácie, ktoré vám a vašim blízkym pomôžu v bežnom živote. Táto škola je pre tých, ktorí hľadajú odpovede o tom, čo sa deje okolo nás a v nás. O tom ako si vytvárať okolo seba realitu, v ktorej budeme robiť vedomé a správne rozhodnutia a tak vytvárať svet osobnej spokojnosti a naplnenia.Pre tých, ktorí si uvedomujú, že všetko so sebou súvisí a hľadajú prepojenia vnútorného sveta človeka s vonkajším okolím.

Čo sa u nás naučíte počas troch rokov?

Klasická čínska medicína

Teoretická časť
•Teória Yin a Yang
•Teória 5 elementov
•Učenie o vnútorných orgánoch a vnútornostiach
•Energia Qi (čchi), krv a telesné tekutiny
•12 riadnych akupunktúrnych dráh – meridiánov
•8 mimoriadnych akupunktúrnych dráh – meridiánov
•Akupunktúrne body na tele, ich funkcie a využitie
•Teória kmeňov a vetiev WU YUN LIU QI
•Vonkajšie a vnútorné príčiny chorôb
•Diagnostika tela a choroby
•Tvorba zdravotnej energetickej mapy človeka
•Symbolika ľudského tela a chorôb

Praktická časť
•Praktická diagnostika pulzu
•Diagnostika tela, tváre a jazyka
•Použitie akupunktúrnych bodov
•Bankovanie
•Moxovanie

Feng Shui

Teoretická časť
•Zmysel tvarov v priestore z pohľadu elementov
•Interiéry a exteriéry
•5 mýtických zvierat
•Farby, ich symbolika a využitie
•Cirkulácia prúdenie energie QI v priestore
•Škola kompasu
•Škola lietajúcich hviezd
•BA GUA – trigramy a sektory
•Programovanie priestoru a budúcnosti
•Pozemky, záhrady, obchodné priestory,….
•Zdravotný aspekt Feng Shui
•Symbolika priestoru verzus zdravie človeka

Praktická časť
•Práca s projektmi, riešenie reálnych priestorov a problémov
•Práca s kyvadlom
•Diagnostika priestoru – geopatogénne zóny
•Feng Shui a arteterapia – ako si vytvoriť obraz

Bioenergetika

Teoretická časť
•Energo-informačné systémy
•Energetické pohľady na človeka
•Čakrický podsystém človeka
•Energo-informačné čistenie priestoru
•Geopategénne zóny
•Technogénne zóny
•Eugénne zóny
•Energetická hygiena človeka
•Tvarové žiariče a ich vplyv na okolie
•Vonkajšie vplyvy na človeka
•Diagnostika „na diaľku“
•Liečenie „na diaľku“

Praktická časť
•Kultivačné vnútorné cvičenia na zlepšenia zdravia
•Meditácie – od relaxačných až po liečebné
•Qigong – zdravotné energetické cvičenia
•Bioenergetické liečenie
•Energo-hygiena tela a priestoru

Trvanie, miesto a spôsob výučby

Dôležité informácie pre všetkých záujemcov

Ide o 3 stupne štúdia v trvaní 3 rokov. Jednotlivé úrovne sú nastavené tak, aby ako celok vytvárali komplexný pohľad na veci okolo nás a v nás. V triede bude 20-25 ľudí, aby bol zabezpečený osobný prístup lektora nielen v teoretických, ale aj v praktických častiach.

Ako BONUS máte v našej škole možnosť spätne ZADARMO navštevovať semináre v nižších ročníkoch (druháci môžu chodiť sa semináre prvého ročníka a tretiaci majú možnosť chodiť na semináre prvákov aj druhákov)

Ako každý rok tak aj v r. 2023 otvárame LEN jednu víkendovú triedu.

!!! Ku dňu 30.5.2022 : ešte 15 miest voľných v novom 1.ROČNÍKU 2023 !!!

Vždy jeden víkend v mesiaci (sobota, nedeľa)
K dispozícii budú MP3 nahrávky a všetky potrebné materiály.
Začiatok nového 1.ročníka:  28.-29.január 2023 v Bratislave

V prípade záujmu a urýchlenia prihlasovacieho procesu si stiahnite a vyplňte prihlášku a zašlite ju na náš mail info@inner-alchemy.eu

Možnosť individuálneho splátkového kalendára.

Cena: 1000 – 1500€/rok

Skupinové zľavy a zľavy pre rodinných príslušníkov.

lektori

    Všetky naše podkasty môžete nájsť na týchto obľúbených platformách:

    Všetky naše podkasty môžete nájsť na týchto obľúbených platformách: